آلبوم نیکول کیدمن
          1-  تختتو جدا نکن       

          2-  زندگی محروم تکرار      

          3-  تیر برقا نگرونن      

          4-  وه چه نا میزونه حالم      

          5-  منطقه جنگی من            


توضیحات مربوط به هر آهنگ در پست های پایین آمده است. 


-------------------------------------------
/ 0 نظر / 29 بازدید